Ne cerem scuze pentru traducerea mașinii. Lucrăm să îmbunătățim.

CONDIȚII DE AFACERI

 
Big Boss SportsWear s.r.o.

cu sediul social la Sokolovská 272/46

Număr de identificare: 019 43 715

înregistrată în Registrul Comerțului ținut la RS în Plzen, Secțiunea C, Partea 28 928

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin online situat la www.bigboss-shop.ro

Dispoziții introductive

1.1 Termeni și condiții nu se aplică în cazurile în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care a comanda bunuri în cadrul activității sale sau ca parte a practicii lor independentă a profesiei.

1.2 Dispozițiile de derogare de la termenii și condițiile pot fi negociate în contractul de vânzare. Dispozițiile distinctive din contractul de vânzare au prioritate față de dispozițiile termenilor și condițiilor.

1.3 Vânzătorul poate modifica sau adăuga textul termenilor de afaceri. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care decurg după perioada efectivă a versiunii anterioare a condițiilor de afaceri.

Cont utilizator

2.1 Pe baza înregistrării cumpărătorilor efectuate pe un site web, cumpărătorii pot accesa interfața cu utilizatorul.

2.2 Când vă înregistrați pe site-ul web și prin care se dispune bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și adevărate.

2.3 Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parola. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a-și accesa contul de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator unor terțe părți.

2.5 Vanzatorul poate anula contul dvs. de utilizator, mai ales în cazul în care contul de utilizator de cumpărător, pentru mai mult de doi ani nu utilizează, sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de achiziție (inclusiv termenii și condițiile).

2.6 Cumpărătorul recunoaște că contul de utilizator poate să nu fie disponibile în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară de hardware și software sau. întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

Închiderea unui contract de cumpărare

3.1 Toate prezentările mărfurilor plasate în interfața web a magazinului sunt informative, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv despre prețurile bunurilor individuale. Prețurile produselor sunt cotate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente.

3.3 Interfața web a magazinului include, de asemenea, informații privind costul ambalării și livrării bunurilor.

3.4 Pentru a comanda bunurile, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului.

3.5 Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are dreptul să verifice și să modifice datele introduse de cumpărător în comandă.

3.6 Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător rezultă din momentul livrării comenzii.

3.7 Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare.

Prețul bunurilor și termenii de plată

4.1 Prețul bunurilor și orice costuri asociate livrării bunurilor în baza contractului de cumpărare pot fi plătite de către cumpărător în numerar în locația indicată de cumpărător în comandă.

4.2 Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este de asemenea obligat să plătească vânzătorului costurile aferente ambalării și livrării mărfurilor la prețul convenit.

4.3 Vânzătorul nu solicită cumpărătorului un depozit sau o altă plată similară.

4.4 În cazul în numerar la livrare, prețul de cumpărare se plătește la primirea bunurilor.

Retragerea de la contractul de vânzare

5.1 Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în termen de 30 de zile de la primirea bunurilor.

Alte drepturi și obligații ale părților

6.1 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului de achiziție integral al bunurilor.

Politica de confidențialitate

7.1 Protecția datelor personale ale cumpărătorului care este o persoană fizică este prevăzută de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.

7.2 Vânzătorul va procesa numai datele cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul realizării drepturilor și obligațiilor din Contractul de Achiziție.

7.3 Datele personale vor fi prelucrate electronic în mod automat.

7.4 În cazul în care a crezut cumpărătorul vânzătorul efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal, care este incompatibilă cu protejarea vieții private și personale a cumpărătorului sau împotriva legii, în special în cazul în care datele personale sunt inexacte în scopul prelucrării, poate:

7.4.1. cereți vânzătorului o explicație,

7.4.2. cereți vânzătorului să elimine condiția rezultată.

7.5 În cazul în care cumpărătorul solicită informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să transmită aceste informații.

Trimiterea de mesaje informative și stocarea cookie-urilor

8.1 Cumpărătorul este de acord să trimită informațiile referitoare la cumpărare la adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.2 Cumpărător este de acord cu acest lucru de economisire. Cookie-urile de pe computerul său, deoarece achiziționarea de pe site-ul web și imposibil de a îndeplini obligațiile vânzătorului de a executa contractul de vânzare, fără depozitare, astfel,. Cookie-urile pe computerul cumpărătorului.

livrare

9.1 Cumpărătorul poate fi livrat la adresa de e-mail menționată în contul de utilizator sau cumpărătorul specificat în comandă.

Dispoziții finale

10.1 În cazul în care relația contractului de achiziție include un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului conform reglementărilor legale generale obligatorii.

10.2 În cazul în care orice prevedere a Termenilor și condiții nu este valabilă sau ineficiente, sau devine, în loc de prevederea invalidă o dispoziție a cărei semnificație este invalidă prevedere vine cel mai apropiat. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții. Modificările și completările la contractul de vânzare sau condițiile de afaceri necesită o formă scrisă.

10.3 Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către Vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

10.4. Detaliile de contact ale vanzatorului: Big Boss adresa poștală pentru sport Ltd., Přemyslova 5, Plzen, adresa de e-mail obchod@big-boss.cz, telefon 774 415 136.